کابینت

کابینت مدرن

کابینت مدرن

کابینت مدرن  کابینت آشپزخانه مدرن چیست؟ کابینت آشپزخانه مدرن برخلاف سبک سنتی شبیه به کمد است. سبک‌های کابینت سنتی معمولاً ... اطلاعات بیشتر
کابینت کلاسیک

کابینت کلاسیک

کابینت کلاسیک    کابینت آشپزخانه کلاسیک چیست؟ کابینت آشپزخانه کلاسیک یک صفحه رنگ نشده برای طراحی آشپزخانه است. بدون تزئینات ... اطلاعات بیشتر